Напредокот во глобалниот процес на вакцинација против Корона вирусот и ветувањето за нови фискални и монетарни пакети за поддршка на економиите, им помогнаа на пазарите на капитал да го задржат оптимизмот и да остварат раст во месец февруари.

Во прилог е месечниот извештај за пазарите за февруари 2021 година, што КБ Прво пензиско друштво го подготви за Вас

Месечен извештај за финансиските движења