Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 09.2021 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Зголемувањето на приносите на обврзниците поттикнати од континуираните високи стапки на инфлација, како и зголемените ризици кои можат да влијаат на економската актвност во иднина, доведоа до зголемана нестабилност на финансиските пазари.

Во прилог е месечниот извештај за пазарите за септември 2021 година, што КБ Прво пензиско друштво го подготви за Вас:

Месечен извештај за финансиските движења

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 08.2021 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 07.2021 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Глобалното економско закрепнување, придружено со поддршка од монетарните и фискалните власти од развиените земји продолжи и во месец јули. Оптимизмот на пазарите од позитвните резултите беше повремено нарушено со вестите за ширењето на позаразната Делта варијанта на „Ковид-19“ и  за построгата регулација на технолошките компании во Кина.  Ваквото окружување доведе до различни движења на финансиските пазари.  

Во прилог е месечниот извештај за пазарите за јули 2021 година, што КБ Прво пензиско друштво го подготви за Вас:

Месечен извештај за финансиските движења

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 06.2021 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Замени и засади

Заменете го зелениот плик со добивање на вашиот годишен извештај по пат на електронска пошта и заштитете ја животната средина!

Повеќе зеленило, почист воздух, подобрување на здравјето на граѓаните, подобрување на микроклимата, зачувување на биолошката разновидност и уште многу други придобивки се впишуваат на листата позитивни ефекти коишто би се случиле во животната средина со засадување на повеќе дрвја.

Да придонесеме заедно за поздрава животна средина и почист воздух.

Поддржете ја нашата мисија “Замени и засади” и дајте придонес во зачувување и унапредување на животната средина.

Одберете полесен и поефикасен начин за комплетен увид на состојбата на средствата на вашата индивидуална сметка, заменете го вашиот зелен плик со добивање на електронски извештај и вклучете се во нашата мисија за засадување на што повеќе дрвја.

Регистрирајте се за добивање на вашиот годишен извештај на е-адреса на следните начини:

 

  1. Доколку веќе имате ажурирана активна е-адреса, следете ги инструкциите од визуелно упатство за добивање на годишниот извештај преку е-адресата и користете ги повеќекратните придобивки од навремено информирање за вашите средства​;
  1. Доколку сè уште немате активна е-адреса, а сте член на задолжителниот или доброволниот пензиски фонд, пополнете го и потпишете го своерачно oбразецот Барање за ажурирање/корекција на податоци, кој електронски се доставува до друштвото на contact@kbprvo.com.mk. Друштвото ќе ги направи измените наведени во барањето со телефонски разговор и потврда од страна на клиентот;
  1. Доколку сте компанија и имате професионална пензиска шема, за да го добивате вашиот извештај на е-адреса потребно е да го пополните Формуларот за известување на осигурител по пат на електронска пошта.Пополнетиот и потпишан формулар можете да го доставите во оригинална форма по пошта до КБ Прво пензиско друштво АД Скопје на адреса Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.6, 1000 Скопје или лично во која било од експозитурите на Комерцијална банка АД Скопје и Шпаркасе Банка АД Скопје што се наведени на нашата интернет-страница во менито „Продажна мрежа“.

Позитивните економски индикатори и отварањето на глобалните економии резултираа со одржување на поволната клима на пазарите на капитал и дополнителен раст на акциските индекси во месец јуни.  

 Во прилог е месечниот извештај за пазарите за јуни 2021 година, што КБ Прво пензиско друштво го подготви за Вас:

Месечен извештај за финансиските движења

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 05.2021 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје