Оглас за вработување на Стручен соработник во Секторот за сметководство и финансии (едно лице)  

Na falni, përmbjajtja e faqes është në dispozicion vetëm në gjuhën maqedonase.