Ekipi ynë

Ekipi i KB Shoqërisë së parë pensionale është përbërë nga njerëz profesional dhe dinamik me përvojë të pasur në fushën e investimit, financave, rreziqeve financiare, menaxhimit me mjetet financiare dhe pagimit të pensioneve dhe kontributeve pensionale.

Parimet themelore që ndjekim në punën tonë janë:

 1. Fokusi tek klientët – anëtarët e fondeve me të cilët menaxhojmë;
 2. Perfeksionim në punë;
 3. Integritet;
 4. Udhëheqje;
 5. Punë ekipi dhe
 6. Respektimi i njerëzve dhe mjedisit

Menaxhimi i KB Shoqërisë së parë pensionale SHA Shkup:

Vesna Stojanovska – Presidenti dhe Anëtar i Bordit të Drejtorëve – Menaxher i Përgjithshëm

Predrag Miloshevski  – Anëtar i Bordit drejtues – Drejtor i dytë gjeneral

Udhëheqësit:

 • Biljana Rusomarova – Udhëheqës i Departamentit të Kontabilitetit
 • Goran Martinoski – Udhëheqës i Departamentit për menaxhimin e fondeve
 • Marija Spasev – Udhëheqës i Departamentit për menaxhimin e riskut
 • Zoran Ilievski – Udhëheqës i Departamentit për revizion të brendshëm
 • Andrijana Zarioska –  Udhëheqës i Departamentit për qështje juridike
 • Stela Bojaxhiev – Menaxher i Sektorit për marketing dhe shitje
 • Stefan Georgiev- Udhëheqës I sektorit të Administrimit të llogarive