LISTA E PIKAVE SHITËSE
Pikat shitëse Adresa Telefoni
në Shkup
1. KB Shoqëria e parë pensionale Rr. Mitropolit Teodosij Golloganov nr. 6, 1000 Shkup 02 3 243 777
Banka komerciale SHA Shkup
2. Zyra qendrore – KB2 Rr. “Orce Nikolov” nr. 1, 1000 02 3 168 168
3. Ekspozitura Draçevë Rr. “Uzhiçka Republika” lok. 285 02 2 791 032
4. Ekspozitura Bunjakovec Bul. “Partizanski odredi” nr. 27 A 02 3 228 516
5. Ekspozitura Jane Sandanski bul.Jane Sandanski nr.69 02 2 455 820 ; 070 415 225
6. Ekspozitura Autokomanda  Rr.  “16 Makedonska brigada” no.2а 02 3173 231
7. Ekspozitura  Leptokarija Rr. Partizanski odredi  nr. 62/2 lok. 15 02 3 077 046
8. Ekspozitura Gjorche Petrov Rr.Gjorce Petrov nr.7 02 2050 836
9. Ekspozitura Skopjanka bul.Kuzman Josifovski Pitu nr.15 02 2469 750;072 266 137
10. Ekspozitura Kapishtec Rr.Jurij Gargarin nr.17 02 3169 272
11. Ekspozitura Biser Rr.Jane Sandanski nr.26 02 3169 319
12. Ekspozitura Makpetrol Rr.Mito Hadzivasilev Jasmin nr.4 02 3169 440
13. Ekspozitura Madzari Rr.Zan Zores nr.6 02 3169 428
14. Ekspozitura City Mall rr. Ljubljanska nr.4 02 3093-161
15. Ekspozitura Fushë Topanë rr. Metodija Mitevski nr.2v 02 2621 934
Sparkasse bank
16. Ekspozitura Beverly Hills Rr.Naroden Front nr.17 02 3225 991, 3225 992
Në qytete të tjera
Banka komerciale SHA Shkup
17. Filiali Manastir Rr.Nikola Tesla nr.18 02 3 167 441
18. Filiali Veles Rr. “8 Shtatori” nr. 59/1 02 3 167 570
19. Filiali Koçan Rr. “Kei i Revolucionit” nr. 1 02 3 167 370
20. Filiali Ohër Rr. “Partizanska”nr. 24, 02 3 167 402
21. Filiali Prilep Rr. “Mice Kozar” nr. 1 A 02 3 167 510
22. Filiali Shtip Rr. “Marshall Tito” nr.10 02 3 167 540
23. Filiali Kavadarci Rr. “Marshall Tito” nr. 14 B 02 3 167 366
24. Filiali Tetova Rr. “Vidoe Smileski – Bato” nr. 60 02 3 167 399
25. Filiali Gostivar Rr. “Goce Delçev” nr. 89 02 3 167 350
26. Ekspozitura Gjevgjeli Rr. “Gevgeliski partizanski odredi” nr. 4/2-1 034 217 071
27. Ekspozitura Delçevë Bul. “Maqedonia” nr. 45 033 412 356
28. Ekspozitura Kërçovë Bul. “Osloboduvanje” p.n. 045 228 384
29. Ekspozitura Radovish Rr. “22 Tetor” nr. 19/2 032 630 595
30. Ekspozitura    Strugë Rr.  Proleterski brigadi no.44 02 3 167 316
31. Ekspozitura Negotino Rr.Marshal Tito nr.128 02 3167 289
Sparkasse bank
32. Ekspozitura Negotino Rr.Aco Adzi Ilov nr.10 043 365 178
33. Ekspozitura Kavadarci Rr.Ilindenska nr.107 043 400 246
34. Ekspozitura Kumanovo Rr.Mosha Pijade nr.1-1, TC Suma 031 411 833
35. Ekspozitura Strumica bul. Marshall Tito p.n. 034 340 812