LISTA E PIKAVE SHITËSE
Pikat shitëse Adresa Telefoni
në Shkup
1. KB Shoqëria e parë pensionale Rr. Mitropolit Teodosij Golloganov nr. 6, 1000 Shkup 02 3 243 777
Banka komerciale SHA Shkup
2. Zyra qendrore – KB2 Rr. “Orce Nikolov” nr. 1, 1000 Shkup 02 3 168 168
3. Ekspozitura GTC GTC Shkup, lokal 6 d.e. 267 02 3 165 906
4. Ekspozitura Draçevë Rr. “Uzhiçka Republika” lok. 285, Shkup 02 2 791 032
5. Ekspozitura Bunjakovec Bul. “Partizanski odredi” nr. 27 A, Shkup 02 3 228 516
6. Ekspozitura Jane Sandanski bul.Jane Sandanski nr.69 02 2 455 820 ; 070 415 225
7. Ekspozitura Autokomanda  Rr.  “16 Makedonska brigada” no.2а Shkup 02 3173 231
8. Ekspozitura  Leptokarija Rr. Partizanski odredi  nr. 62/2 lok. 15 02 3 077 046
9. Ekspozitura Gjorche Petrov Rr.Gjorce Petrov nr.7 02 2050 836
10. Ekspozitura City Mall Rr. Ljubljanska nr.4 02 3093 161
11. Ekspozitura Skopjanka bul.Kuzman Josifovski Pitu nr.15 02 2469 750;072 266 137
12. Ekspozitura Kapishtec Rr.Jurij Gargarin nr.17 02 3169 272
13. Ekspozitura Biser Rr.Jane Sandanski nr.26 02 3169 319
14. Ekspozitura Makpetrol Rr.Mito Hadzivasilev Jasmin nr.4 02 3169 440
15. Ekspozitura Madzari Rr.Zan Zores nr.6 02 3169 428
Në qytete të tjera
Banka komerciale SHA Shkup
16. Filiali Manastir Rr.Nikola Tesla nr.18 02 3 167 441
17. Filiali Veles Rr. “8 Shtatori” nr. 59/1, Veles 02 3 167 570
18. Filiali Koçan Rr. “Kei i Revolucionit” nr. 1, Koçan 02 3 167 370
19. Filiali Ohër Rr. “Partizanska”nr. 24, Ohër 02 3 167 402
20. Filiali Prilep Rr. “Mice Kozar” nr. 1 A, Prilep 02 3 167 510
21. Filiali Shtip Rr. “Marshall Tito” nr.10, Shtip 02 3 167 540
22. Filiali Kavadarci Rr. “Marshall Tito” nr. 14 B, Kavadarci 02 3 167 366
23. Filiali Tetova Rr. “Vidoe Smileski – Bato” nr. 60, Tetova 02 3 167 399
24. Filiali Gostivar Rr. “Goce Delçev” nr. 89, Gostivar 02 3 167 350
25. Filiali Kumanovo Rr. “Marshal Tito” nr. 12 (02) 3167-333
26. Ekspozitura Gjevgjeli Rr. “Gevgeliski partizanski odredi” nr. 4/2-1, Gjevgjeli 034 217 071
27. Ekspozitura Delçevë Bul. “Maqedonia” nr. 45, Delçevë 033 412 356
28. Ekspozitura Kërçovë Bul. “Osloboduvanje” p.n., Kërçovë 045 228 384
29. Ekspozitura Radovish Rr. “22 Tetor” nr. 19/2, Radovish 032 630 595
30. Ekspozitura    Strugë Rr.  Proleterski brigadi no.44 Strugë 02 3 167 316
31. Ekspozitura Negotino Rr.Marshal Tito nr.128 02 3167 288