Banka komerciale SHA Shkup
Pikat shitëse Adresa Telefoni
në Shkup
1. Zyra qendrore – KB2 Rr. “Orce Nikolov” nr. 1, 1000 02 3 168 168
2. Ekspozitura Draçevë Rr. “Uzhiçka Republika” lok. 285 02 2 791 032
3. Ekspozitura Bunjakovec Bul. “Partizanski odredi” nr. 27 A 02 3 228 516
4. Ekspozitura Jane Sandanski bul.Jane Sandanski nr.69 02 2 455 820 ; 070 415 225
5. Ekspozitura  Leptokarija Rr. Partizanski odredi  nr. 62/2 lok. 15 02 3 077 046
6. Ekspozitura Gjorche Petrov Rr.Gjorce Petrov nr.7 02 2050 836
7. Ekspozitura Skopjanka bul.Kuzman Josifovski Pitu nr.15 02 2469 750;072 266 137
8. Ekspozitura Biser Rr.Jane Sandanski nr.26 02 3169 319
9. Ekspozitura Makpetrol Rr.Mito Hadzivasilev Jasmin nr.4 02 3169 440
10. Ekspozitura Madzari Rr.Zan Zores nr.6 02 3169 428
11. Ekspozitura City Mall rr. Ljubljanska nr.4 02 3093-161
12. Ekspozitura Fushë Topanë rr. Metodija Mitevski nr.2v 02 2621 934
13. Ekspozitura Autokomanda Rr. “16 Makedonska brigada” no.2а 02 3169 322
14. Ekspozitura QTQ QTQ Shkup, lokal b d e 267 02 3169 329
15. Ekspozitura Zhan Mitrev Klinik Rr. Bledski Dogovor nr.8, Shkup 02 3169 829
16. Ekspozitura 11 Oktomvri Rr. Sava Kovaçeviq nr. 11 Shkup 02 3169 800
17. Ekspozitura Lisiçe Rr. 12 Makedonska Brigada nr.41, Shkup 02 3169 817
18. Ekspozitura Vodnjanska Rr. Vodnjanska nr.50, Shkup 02 3169 807
Në qytete të tjera
19. Filiali Manastir Rr.Nikola Tesla nr.18 02 3 167 441
20. Filiali Veles Rr. “8 Shtatori” nr. 59/1 02 3 167 570
21. Filiali Koçan Rr. “Kei i Revolucionit” nr. 1 02 3 167 370
22. Filiali Ohër Rr. “Partizanska”nr. 24, 02 3 167 402
23. Filiali Prilep Rr. “Mice Kozar” nr. 1 A 02 3 167 510
24. Filiali Shtip Rr. “Marshall Tito” nr.10 02 3 167 540
25. Filiali Kavadarci Rr. “Marshall Tito” nr. 14 B 02 3 167 366
26. Filiali Tetova Rr. “Vidoe Smileski – Bato” nr. 60 02 3 167 399
27. Filiali Gostivar Rr. “Goce Delçev” nr. 89 02 3 167 350
28. Filiali Kumanovo Rr.Marshal Tito nr.12 02 3 167 333
29. Ekspozitura Gjevgjeli Rr. “Gevgeliski partizanski odredi” nr. 4/2-1 034 217 071
30. Ekspozitura Delçevë Bul. “Maqedonia” nr. 45 033 412 356
31. Ekspozitura Kërçovë Bul. “Osloboduvanje” p.n. 045 228 384
32. Ekspozitura Radovish Rr. “22 Tetor” nr. 19/2 032 630 595
33. Ekspozitura    Strugë Rr.  Proleterski brigadi no.44 02 3 167 316
34. Ekspozitura Negotino Rr.Marshal Tito nr.128 02 3167 289