Kontakt

contact@kbprvo.com.mk

Lokacion: Rr. Mitropolit Teodosij Golloganov nr. 6,  1000 Skopje , Republika e Maqedonisë së Veriut

T. + 389 2 3243 777

F. + 389 2 3243 789

Numbri info: + 389 2  32 43 772