Известување за измена на статутот на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – скопје и статутот на КБ Прв отворен доброволен фонд – скопје и промена на седиште на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Na falni, përmbjajtja e faqes është në dispozicion vetëm në gjuhën maqedonase.