Për agjentët

Duke i vënë në plan të parë anëtarët e fondeve pensionale me të cilët menaxhojmë, ndërsa kënaqësia dhe prosperiteti i tyre i ardhshëm si qëllimi ynë i vetëm, përpjekjet tona të vazhdueshme kanë si qëllim ndërtimin dhe përmirësimin e ekipit tonë i cili do ti përgjigjet objektivave të caktuara.
Duke pasur parasysh se agjentët janë të parët që kanë kontakt me anëtarët e mundshëm të fondeve pensionale, ata janë figura fillestare e KB shoqëria e parë pensionale dhe punës së tyre.
Prandaj, agjentët tanë karakterizohen me një nivel të lartë të profesionalizmit, profesionalizëm dhe etikë në punë, ndërsa përvoja është ajo që i bën të veçantë agjentët e KB Shoqëria e parë pensionale.
Agjent mund të jetë çdo person i cili do të marrë një nivel të kënaqshëm të njohurive për sistemin pensional të reformuar dhe punën e KB Shoqërisë së parë pensionale, do të pranojë parimet dhe principet të punës sonë, person i cili posedon aftësi të larta komunikimi dhe organizimi të cilat në punën e mëtejshme do të përmirësohen dhe përsosen nëpërmjet trajnimeve të organizuara nga ana e KB Shoqërisë së parë pensionale.