MERRNI RAPORTIN PËR GJENDJEN E LLOGARISË TUAJ NË ADRESËN TUAJ E-MAIL!

Çdo gjë që duhet të bëni është të plotësoni  formularin e duhur, domethënë:

Nëse jeni anëtar i KB Fondit të parë të hapur e të detyrueshëm pensional – Shkup nga Shtylla e dytë pensionale ose KB Fondi i parë i hapur vullnetar pensional – Shkup nga Shtylla e tretë pensionale, duhet të plotësoni formularin e mëposhtëm.  

Formular për raportim të anëtarit përmes postës elektronike

Nëse jeni kompani dhe keni skemë profesionale pensionale në KB Fondin e parë të hapur vullnetar pensional – Shkup, duhet të plotësoni formularin e mëposhtëm.

Formular për raportim të siguruesit përmes postës elektronike

Formularin e plotësuar dhe të nënshkruar mund ta dorëzoni (personalisht apo me postë) te KB Shoqëria e parë pensionale SHA Shkup në adresën Rr. Mitropolit Teodosij Golloganov nr.6, 1000 Shkup ose në ndonjë nga degët Bankës Komerciale SHA Shkup që janë të shënuara në faqen tonë të internetit në menunë “Rrjeti i shitjeve