Përditësim/korrigjim së të dhënave

Me qëllim dorëzimin e saktë dhe në kohë të njoftimeve të rregullta për gjendjen e llogarisë tuaj individuale dhe/ose profesionale ose njoftime të tjera ligjore që Shoqëria jua dorëzon në adresën tuaj të kontaktit, e një rëndësie të veçantë është që të dhënat tuaja të jenë plotësisht të sakta dhe të përditësuara në kohë në Regjistrin e anëtarëve të fondeve pensionale me të cilat menaxhon KB Shoqëria e parë pensionale AD Shkup.

Të dhënat e sakta do të na mundësojnë që të kemi komunikim në kohë, të rregullt dhe të suksesshëm me secilin prej jush.

Përditësimi dhe korrigjimi i të dhënave personale të anëtarëve kryhet nëpërmjet kontrollit të drejtpërdrejtë në dokument për identifikim personal të personit që kërkon ndryshimin e të dhënave nga ana e personit të autorizuar të shoqërisë ose agjent. Informacione plotësuese për procedurën për përditësim ose korrigjimin e të dhënave personale, nëpërmjet përfaqësuesit tonë, mund të fitoni në numrat e telefonit për kontakt të Shoqërisë. Përditësim / korrigjim së të dhënave personale kryhet me plotësimin e formularit Kërkesë për përditësim/korrigjim së të dhënave, ku identifikim personal të dorëzuesit, përveç kontrollit të drejtpërdrejtë në letërnjoftim nëpërmjet personit të autorizuar të shoqërisë ose agjentit, Shoqëria mund të bëjë edhe nëpërmjet kontaktit të anëtarit me telefon.

Përditësimi/korrigjimi i të dhënave për adresën e banimit dhe/ose adresën për korrespodencë të anëtarit mund të kryhet nëpërmjet telefonit me thirrjen në numrat telefonikë për kontakt të Shoqërisë.

 

Ndryshimi online i të dhënave personale

Me qëllim ndryshimin e të dhënave personale, keni nevojë për KOD VERIFIKIMI me të cilin ju personalisht do t’i konfirmoni të dhënat e reja në profilin tuaj.

Atë mund ta fitoni në adresën tuaj e-mail ose në adresën tuaj shtëpiake (adresa për korrespodencë), të regjistruara paraprakisht në evidencën e Shoqërisë.

Që ta regjistroni adresën tuaj e-mail ose që të kërkoni dorëzim të KODIT TË VERIFIKIMIT, ju lutemi të na kontaktoni në numrin e telefonit 02/3243-777 ose 02/3243-772.

Pas fitimit të kodit, ju lutemi që:

  1. Regjistrohuni në MOJA SMETKA (LLOGARIA IME), duke i përdorur emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin nga ana e Shoqërisë dhe të dorëzuar në bashkëngjitje të raportit vjetor për kursim pensional.
  2. Në profilin tuaj, bëni ndryshim në të dhënën e nevojshme, duke përdorur shkronja të mëdha cirilike për emrin, mbiemri dhe adresën dhe në fushën për numrin e telefonit mos i vendosni këto simbole – dhe /.
  3. Klikoni Ruaj, dhe portali do të kërkojë vendosje të KODIT TË VERIFIKIMIT.
  4. Vendosni kodin e dhënë nga Shoqëria dhe klikoni Dorëzo.