Забрзувањето на вакцинацијата против Корона вирусот на глобално ниво и оптимизмот дека животот и економијата постепено ќе се вратат во нормала, беа дополнителен поттик за раст на финансиските пазари.

Во прилог е месечниот извештај за пазарите за март 2021 година, што КБ Прво пензиско друштво го подготви за Вас.

Месечен извештај за финансиските движења