Нашиот тим

Тимот на КБ Прво пензиско друштво е составен од стручни и динамични лица со богато искуство во повеќе области од доменот на работа како што се  инвестирањето, финансиите, управувањето со ризици и сл.
Основните начела кон кој се придржуваме во нашето работење се:

1.Фокус кон клиентите – членовите на фондовите со кои управуваме;
2.Перфекционизам во работењето;
3.Интегритет;
4.Лидерство;
5.Тимска работа и
6.Почитување на луѓето и околината

Менаџмент на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје:

Весна Стојановска – Претседател и член на Управен одбор -Генерален директор

Предраг Милошевски – Член на Управен одбор – Втор Генерален директор

Раководни лица:

• Билјана Русомарова – Раководител на Сектор за сметководство
• Горан Мартиноски – Раководител на Сектор за управување со средствата
• Марија Спасев – Раководител на Сектор за управување со ризици
• Зоран Илиевски – Раководител на Сектор за внатрешна ревизија
• Андријана Зариоска – Pаководител на Сектор за правни работи
• Стела Бојаџиев – Pаководител на Сектор за маркетинг и продажба
• Стефан Георгиев – Раководител на Сектор за администрирање на сметки
• Гоце Дрнев – Раководител на Сектор за информатика