Национална награда за најдобри општествено одговорни практики во 2012 година

Како доказ за своето работење, во 2013 година Друштвото се здоби со Национална награда за најдобри општествено одговорни практики во 2012 година во категоријата „Односи на пазарот“ кај големите компании доделена од Националното координативно тело за општествена одговорност на претпријатијата при Министерството за финансии на Република Македонија.

Со оваа активност се докажа дека Друштвото работи единствено во интерес на членовите и се грижи за нивните средства во пензиските фондови со кои управува Друштвото, а со тоа се докажа и дека тимот на Друштвото е составен од професионални лица кои посветуваат внимание и на овој сегмент.