ПРОДАЖНА МРЕЖА

 

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје овозможува брз и едноставен пристап на потенцијалните членови за склучување на договор за членство преку голем број на продажни места во Комерцијална банка АД Скопје.
Секое лице кое сака да потпише договор за членство во Пензиските фондови со кој управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, како и сите заинтересирани лица, имаат право на увид во Информативните проспекти, Статутите на Пензиските фондови и Ревидираните финансиски извештаи на Друштвото и Фондовите со кои тоа управува и истите можат да ги добијат на самото продажно место. 
Во своите продажните места, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје има доставено и огласна табла со кратки информации за главните податоци што се однесуваат на Друштвото и Пензиските фондови како и листа на одговорни лица, каде одговорните лица за целата продажна мрежа и продажното место се наведени со име и презиме, адреса и телефонски броеви на кои тие се достапни.  
Договор за членство во Задолжителниот и Доброволниот пензиски фонд со кои управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје може да се склучи на следните продажни места на Друштвото:
 продажни местаадресателефон
 Во Скопје
1КБ Прво пензиско друштво АД СкопјеБул. Илинден бр.1 Скопје02 3 243 777
 Комерцијална банка АД Скопје
2Централа – КБ2Орце Николов бр.3, 1000 Скопје02 3 168 168
3Експозитура ГТЦГТЦ Скопје, локал 6 д.е. 26702 3 165 906
4Експозитура ДрачевоУл.Ужичка Република лок. 285 Скопје02 2 791 032
5Експозитура БуњаковецБулевар  Партизански Одреди бр. 27А Скопје02 3 228 516
6Експозитура СкопјанкаБулевар Кузман Јосифовски Питу бр. 15 Скопје02 2 469 750
 Во други градови
 Комерцијална банка АД Скопје
7Филијала Велес8-ми Септември бр.59/1 Велес02 3 167 570
8Филијала КочаниКеј на Револуција бр.1 Кочани033 271 631
9Филијала КумановоПлоштад Маршал Тито бр.12 Куманово031 475 354
10Филијала ОхридПартизанска бр.24 Охрид02 3 167 402
11Филијала ПрилепМице Козар бр.1 А Прилеп02 3 167 510
12Филијала ШтипМаршал Тито бр.10 Штип02 3 167 540
13Филијала КавадарциМаршал Тито бр.14 Б Кавадарци043 413 856
14Филијала БитолаНикола Тесла бр.18. Битола02 3 167 441
15Филијала ТетовоВидое Смилески Бато бр.60 Тетово044 344 211
16Филијала ГостиварУл. Гоце Делчев бр.89 Гостивар042 212 883
17Експозитура ГевгелијаГевгелиски партизански одреди бр.4/2-1 Гевгелија034 217 071
18Експозитура ДелчевоБул. Македонија бр.45 Делчево033 412 356
19Експозитура КичевоБул. Ослободување б.б. Кичево045 228 384


Ваш коментар